Положения соревнований


NOLIKUMS

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene”

“Zelta rūdens Zolitūdes peldbaseinā”

Rīgā

 

1.  Sacensību norises vieta un laiks:

Sacensības notiek Rīgā, Ruses ielā 22, Zolitūdes ģimnāzijas peldbaseinā.

2019.gada 22. oktobbrī,  iepeldēšanās plkst. –  14.45, sākums plkst. –  15.30.

2.  Sacensību vadība:

Sacensības organizē un vada RBJSS “Rīdzene” tiesnešu brigāde. Galvenais tiesnesis:  M. Putniņa.

3.  Dalībnieki:

1.grupa – 2009.g.dz. un jaun. meitenes un zēni;

2.grupa – 2008.g.dz. meitenes un zēni;

3.grupa – 2007.g.dz. meitenes un zēni;

4.grupa – 2006.g.dz. un vec. jaunietes un jaunieši.

4. Programma:

Daudzcīņa 4x50m(2.gr.,3.gr.,4.gr.,)         Daudzcīņa 3x50 (1.gr.):

50m taur/st.,                                               50m uz muguras

50m uz muguras,                                        50m brass

50m brass,                                                   50m br/st

50m br/st.

5. Apbalvošana:

Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā pēc uzrādītā laika. 1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar  diplomu.

6. Pieteikšanās:

Sacensību pieteikumus sūtīt uz e-pastu mputniņa@edu.riga.lv līdz 20.septembra plkst. 20.00. Par dalībnieku veselību un gatavību sacensībām atbild organizācijas atbildīgais treneris, kas piesaka dalībniekus startam.

                                                                                                         

direktore                                                                                                                 Z. Reine

 

Sacensību galvenais tiesnesis: Margarita Putniņa

Sacensību galvenais sekretārs: Svetlana Sažanova

 

05.10.2019.

Beināre

 

 

 

 

Продажа инвентаря

lv_Calendar