Плавание спортивное

                                  

             

 

 

 

Trenera Oļega Zavidnija

NODARBĪBU SARAKSTS

No 01.09.2019.g. līdz 31.12.2019.g.

 

Gr.

PIRMDIENA

vieta, laiks

OTRDIENA

vieta, laiks

TREŠDIENA

vieta, laiks

CETURTDIENA

vieta, laiks

PIEKTDIENA

vieta, laiks

SESTDIENA

vieta, laiks

 

 

 

MT-5

RZĢ

peldbaseins

 15:30-Tr.z.-15:50

16:00-Bas-17:20

0,5+2,0st

RZĢ

peldbaseins

15:30-Tr.z.-15:50

16:00-Bas-17:20

         0,5+2,0st

RZĢ

peldbaseins

15:30-Tr.z.-15:50

16:00-Bas-17:20

0,5+2,0st

RZĢ

peldbaseins

15:30-Tr.z.-15:50

16:00-Bas-17:20

0,5+2,0st

RZĢ

peldbaseins

15:20-Tr.z.-16:00

16:10-Bas-17:30

1,0+2,0st

RZĢ

peldbaseins

10:00- Bas.-10:40 10:50-Tr.z.11:30

   1,0+1,0st.

 

 

 

MT-7

RZĢ

peldbaseins

 17:30-Bas-19:10

19:20-Tr.z-19:40 

2,5st+0,5st

 

RZĢ

peldbaseins

17:30-Bas.-19:10 19:20-Tr.z-20:00 

2,5+1,0st

RZĢ

peldbaseins

 17:30-Bas-19:10

19:20-Tr.z-19:40 

2,5st+0,5st

 

RZĢ

Peldbaseins     7:00-Fitnes-8:20

2,0st.

17:20-Bas.-18:40 18:50-Tr.z-19:30 

2,0+1,0st

RZĢ

peldbaseins

 17:40-Bas-19:00

2,0st.  

 

RZĢ

Peldbaseins

8:00-Bas.-10::00

2,5st.

 

 

Продажа инвентаря

lv_Calendar